Archiwum

Funkcjonowanie SKS w szkole

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

za pośrednictwem Zarządu Głównego SZS otrzymaliśmy pismo z prośbą o dostarczenie informacji na temat działania Szkolnych Klubów Sportowych a właściwie działania pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w tych klubach.

ZP SZS zwraca się z prośbą do szkół i namówienie nauczycieli do wypełnienia Ankiety