Igrzyska Młodzieży Szkolnej

K o m u n i k a t k o ń c o w y Finał SZS – Rejon Biała Podlaska Piłka nożna dziewcząt – G I M N A Z J A D A 2014/2015

– boisko ORLIK 2012 przy PG w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7

Zgłoszone zespoły:

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

Gimnazjum w Łomazach

Gimnazjum nr 1 w Łukowie

Publiczne Gimnazjum w Parczewie

Publiczne Gimnazjum w Brzozowicy Dużej

System gier: po eliminacjach powiatowych najlepsze drużyny rozegrały systemem  
    ‘każdy z każdym’ Finał SZS – Rejon Biała Podlaska.

Czas gry: 2 x 7,5 minuty z przerwą 2 min.

Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt

Wyniki spotkań:

1. Brzozowica Duża – Biała Podlaska 0 : 5 (0:3)
2. Łuków – Łomazy 0 : 1 (0:0)
3. Parczew – Brzozowica Duża 1 : 0 (0:0)
4. Biała Podlaska – Łuków 3 : 1 (2:0)
5. Łomazy – Parczew 2 : 2 (1:2)
6. Łuków – Brzozowica Duża 1 : 2 (0:0)
7. Parczew – Biała Podlaska 0 : 4 (0:2)
8. Brzozowica Duża – Łomazy 0 : 4 (0:2)
9. Parczew – Łuków 3 : 2 (2:0)
10. Biała Podlaska – Łomazy 0 : 1 (0:0)

Najlepszy strzelecSacharuk Dominika (PG 4 Biała Podlaska) – 4 bramki

Tabela wyników Pkt Br

1. Gim. Łomazy 10 8–2
2. PG 4 Biała Podlaska   9     12–2
3. PG Parczew   7 6–8
4. PG Brzozowica Duża   3       1–11
5. Gim. 1 Łuków   0 4–9

Końcowa klasyfikacja:
1. Gimnazjum w Łomazach (pow. Bialski) 16 pkt
awans do Wojewódzkiej GIMNAZJADY  opiekun Korszeń Ireneusz

skład zespołu: Brzozowska Aleksandra, Gicewicz Karolina, Kułakowska Katarzyna, Bańkowska Karolina, Bosak Anita, Szudejko Weronika, Szepeluk Emilia, Szenejko Paulina Hordejuk Daria, Marciniak Gabriela, Przyłucka Ewelina.

2. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podl. (pow. BP miasto) – 15pkt

– op. Romaniuk Jarosław

3. Publiczne Gimnazjum w Parczewie (pow. Parczew) – 14 pkt

– op. Izdebski Antoni

4. Publiczne Gimnazjum w Brzozowicy Dużej (pow. Radzyń Podl.) – 13 pkt

– op. Błażejczyk Piotr

5. Gimnazjum nr 1 w Łukowie (pow. Łuków) – 12 pkt 

– op. Kozłowska Edyta

G R A T U L U J E M Y      N A J L E P S Z Y M !!

  W Turnieju uczestniczyło 50 uczniów i 5 nauczycieli.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie ufundował puchary
dla zespołów z miejsc I – III. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
  Przed wyjazdem na Wojewódzką G I M N A Z J A D Ę 2014/2015
Milanów, 5.05.2015 – przypominamy o obowiązku posiadania imiennej listy zawodników, podpisanej przez Dyrektora Szkoły, aktualnej legitymacji szkolnej i kopii wpłaty składki członkowskiej.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie dziękuje  Panu Dyrektorowi – Witoldowi Jakubas za udostępnienie obiektu, nauczycielowi WF – Antoniemu Izdebskiemu oraz animatorowi Orlika – Hubertowi Goleckiemu za pomoc przy przeprowadzeniu Turnieju.