Igrzyska Młodzieży Szkolnej

K o m u n i k a t k o ń c o w y Mistrzostwa SZS w Parczewie Piłka nożna halowa dziewcząt – GIMNAZJADA 2013/2014

– hala Gimnazjum w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2

W dniu 15.1.2014r. w hali sportowej Gimnazjum w Jabłoniu odbył się Turniej piłki nożnej halowej chłopców w ramach Powiatowej GIMNAZJADY

System gier:  ‘każdy z każdym’

Czas gry: 2 x 7 minut z przerwą 1 min.

Zgłoszone zespoły

Gim. Jabłoń – gospodarz zawodów

Gim. Milanów

Gim. Podedwórze

PG Parczew

Kolejność gier

Jabłoń – Parczew 2 : 5

Milanów – Podedwórze 0 : 2

Podedwórze – Jabłoń  1 : 0

Parczew – Milanów 7 : 0

Podedwórze – Parczew 3 : 2

Jabłoń – Milanów 0 : 1

Tabela

Podedwórze 9 pkt 6 – 3

Parczew 6 pkt         14 – 5

Milanów 3 pkt 1 – 9

Jabłoń 0 pkt 2 – 7

Końcowa klasyfikacja:

Gimnazjum w Podedwórzu 5 pkt opiekun Bogusław Szabat

Publiczne Gimnazjum w Parczewie – 3 pkt op. Tomasz Świć

Gimnazjum w Milanowie – 2 pkt – op. Maria Karpińska

Gimnazjum w Jabłoniu – 1 pktop. Marzena Zieńczuk

Drużyna Gimnazjum w Dębowej Kłodzie, Simieniu i Sosnowicy
z nieznanych przyczyn nie przybyła na zawody.

Najlepszy zespół nagrodzono okolicznościowym pucharem.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Zespół – Gimnazjum w Podedwórzu – wystąpił w następującym składzie: Konon Aleksandra, Bielas Klaudia, Bobruk Magda, Kolenda Aneta, Szedel Daniala, Żukowska Kinga, Janczuk Barbara, Matejczuk Aleksandra, Goławska Paulina.

G R A T U L U J E M Y     N A J L E P S Z Y M  !!

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie dziękuje Pani Dyrektor Gimnazjum w Jabłoniu – Justynie KowalskiejBabicz – za udostępnienie obiektu oraz nauczycielom WF – Marzenie Zieńczuk i Tomaszowi Jaroszkiewicz za przeprowadzenie Turnieju.