Igrzyska Młodzieży Szkolnej

K o m u n i k a t k o ń c o w y Powiatowe Mistrzostwa SZS w Parczewie Piłka ręczna dziewcząt – G I M N A Z J A D A 2014/2015

– hala Gimnazjum w Jabłoniu, przy ul. J. Tokarskiej 2

Zgłoszone zespoły:

Gimnazjum w Jabłoniu

Gimnazjum w Milanowie

Gimnazjum w Podedwórzu

System gier: ‘każdy z każdym’

Czas gry: 2 x 10 minut z przerwa 2 min.

Wyniki meczów:

Milanów – Podedwórze   2 : 2

Podedwórze – Jabłoń   5 : 7

Jabłoń – Milanów 10 : 3

Końcowa kolejność:

1 m Gimnazjum w Jabłoniu 5 pkt opiekun Zieńczuk Marzena

        awans do Finału Rejonu Biała Podlaska

zespół w składzie: Waszczuk Monika, Łobejko Dominika, Rola Patrycja, Kaczan Martyna, Kamola Joanna, Duda Marta, Zieniewicz Monika, Kiendracka Maria, Kędracka Klaudia, Sidorczuk Magdalena, Wołowik Magda, Klimejko Anna.

2 m – Gimnazjum w Podedwórzu – 4 pktop. Szabat Bogusław

zespół w składzie: Szepel Julia, Bliźniuk Natalia, Matejuk Aleksandra, Konon Aleksandra, Czrna Dominika,Romaniuk Paulina, Klimczuk Magdalena.

3 m – Gimnazjum w Milanowie – 3 pktop. Karpińska Maria

zespół w składzie: Januszko Patrycja, Blicharz Ewelina, Smolińska Diana, Romańczuk Aleksandra, Grabowska Patrycja, Łazaruk Paulina, Ściuba Weronika, Ilczuk Gabriela, Klimkowicz Natalia, Czerniawska Mariola, Rachubik Milena, Ostapiuk Anna.

G R A T U L U J E M Y     N A J L E P S Z Y M  !!

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie nagrodził okolicznościowymi pucharami i pamiątkowymi dyplomami wszystkie drużyny.

Pozostałe szkoły: Gimnazjum w Dębowej Kłodzie, Parczewie, Siemieniu i Sosnowicy z nieznanych przyczyn nie przybyły na zawody.

Przed wyjazdem na Finał SZS Rejon Biała Podlaska
Łuków, 25.03.2015 przypominamy o obowiązku posiadania imiennej listy zawodników, podpisanej przez Dyrektora Szkoły, aktualnej legitymacji szkolnej i kopii wpłaty składki członkowskiej.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie dziękuje
Pani Dyrektor Gimnazjum w Jabłoniu – Justynie KowalskiejBabicz
za udostępnienie obiektu oraz nauczycielowi WF – Marzenie Zieńczuk
za przeprowadzenie Turnieju.