Licealiada

K o m u n i k a t k o ń c o w y Powiatowe Mistrzostwa SZS w Parczewie Tenis stołowy indywidualnie dziewcząt i chłopców L I C E A L I A D A 2014/2015


– sala Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

System gier : ‘radziecki’

Końcowa klasyfikacja:

Dziewczęta

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Pkt

1

Markowska Klaudia

I LO Parczew

awans do Finału Rejonu BP

9

2

Panasiuk Marlena

I LO Parczew

awans do Finału Rejonu BP

8

3

Bobruk Mariola

ZS CKR Jabłoń

awans do Finału Rejonu BP

7

4

Kucyk Małgorzata

I LO Parczew

6

5-6

Szafran Katarzyna

Izdebska Małgorzata

LO Milanów

LO Milanów

4,5
4,5

7-8

Kolenda Aneta
Hapon Katarzyna

ZS CKR Jabłoń
ZS CKR Jabłoń

2,5
2,5

9

Chwalczuk Natalia

ZS CKR Jabłoń

1

Chłopcy 

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Pkt

1

Olszewski Oskar

ZSP Parczew

awans do Finału Rejonu BP

15

2

Saba Kacper

ZSP Parczew

awans do Finału Rejonu BP

14

3

Daciuk Szymon

I LO Parczew

awans do Finału Rejonu BP

13

4

Chomiouk Kacper

ZSP Parczew

12

5-6

Kaczor Adam
Piotruk Sylwester

ZDZ Parczew
ZS CKR Jabłoń

10,5
10,5

7-8

Wetoszka Krzysztof
Świszcz Hubert

ZS CKR Jabłoń I LO Parczew

8,5
8,5

9-12

Bedenak Grzegorz

Protaś Patryk
Kopeć Kacper

Szaniawski Karol

ZS CKR Jabłoń
LO Milanów
I LO Parczew
ZS CKR Jabłoń

5,5
5,5
5,5
5,5

13-15

Smarz Oskar
Szkuat Bartłomiej

Szymanek Konrad

LO Milanów
ZSP Parczew

LO Milanów

2
2
2

        G R A T U L U J E M Y     N A J L E P S Z Y M  !!

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie nagrodził pamiątkowymi medalami i dyplomami trzech najlepszych zawodników
w obu kategoriach.

Punktacja do powiatowego współzawodnictwa szkół

Dziewczęta

Miejsce

Szkoła

Opiekun

Punkty

pomocnicze

Punkty

do współzawodnictwa

1

I LO Parczew

R. Jaśkiewicz

23

5

2

LO Milanów

S. Langa

9

4

3

ZS CKR Jabłoń

J. Waszczuk

9

3

Chłopcy

Miejsce

Szkoła

Opiekun

Punkty pomocnicze

Punkty do współzawodnictwa

1

ZSP Parczew

A. Hulajko

43

5

2

ZS CKR Jabłoń

J. Waszczuk

30

4

3

I LO Parczew

R. Jaśkiewicz

27

3

4

ZDZ Parczew

C. Główka

10,5

2

5

LO Milanów

M. Oleszczuk

9,5

1

Przed przystąpieniem do Finału SZS Rejon Biała Podlaska
Parczew, 19.11.2014 przypominamy o obowiązku posiadania imiennej listy zawodników podpisanej przez Dyrektora Szkoły, aktualnej legitymacji szkolnej i kserokopii wpłaty składki członkowskiej.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie dziękuje Dyrekcji ZS CKR w Jabłoniu za udostępnienie obiektu i nauczycielowi WF – Jarosławowi Waszczuk
za przeprowadzenie Turnieju.