Aktualności

Powiatowy kalendarz imprez 2016/2017

I G R Z Y S K A   M Ł O D Z I E Ż Y   S Z K O L N E J   2016/2017

Przypominamy o obowiązku zapisów na zawody
przez System Rejestracji Szkół 

6.10.2016  MOSiR Parczew (10.10.2016) – Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
i chłopców (awans po 2. drużyny dz i chł)

8.11.2016  Podedwórze – Tenis stołowy indywidualnie dziewcząt i chłopców
(2. kategorie wiekowe, awans po 3. zawodników z powiatu)

24.11.2016  SP 2 Parczew – Pływanie: sztafety i indywidualnie dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz i chł) – zgłoszenie indywidualne i drużynowe zawodników
do organizatora 4 dni przed zawodami

1.12.2016  Gródek Szlachecki – Szachy drużynowe

3.02.2017 Podedwórze – Tenis stołowy drużynowo
(2 kategorie wiekowe, awans po 2. drużyny)

21.02.2017  Podedwórze (28.02.2017) – Mini koszykówka dziewcząt

22.02.2017  Podedwórze (28.02.2017) – Mini koszykówka chłopców

9.03.2017  SP 1 Parczew – Mini siatkówka „4” dziewcząt i chłopców

16.03.2017  Siemień (14.03.2017 Jabłoń) – Mini piłka ręczna dziewcząt

16.03.2017  Siemień (14.03.2017 Jabłoń) – Mini piłka ręczna chłopców

18.05.2017  SP 1 Parczew (30.03.2017) 1/2 Finał Powiatu – awans 2 zespoły
– Mini piłka nożna 10-osobowa chłopców (Gminy: Milanów, Parczew, Siemień) 

24.04.2017  Dębowa Kłoda (9.05.2017, nowy termin 15.05.2017)
1/2 Finał Powiatu – awans 2 zespoły – Mini piłka nożna 10-osobowa chłopców (Gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica)

28.04.2017  MOSiR Parczew (25.04.2017) – Czwórbój LA dziewcząt i chłopców

16.05.2017  Milanów (Rudno) – Mini piłka nożna 10-osobowa dziewcząt

22.05.2017  SP 1 Parczew (23.05.2017)  Finał Powiatu
– Mini piłka nożna 10-osobowa chłopców

Przypominamy o obowiązku zapisywania się na zawody przez System Rejestracji Szkół 

Dodaj komentarz