Aktualności

Uchwała LW SZS

Uchwała nr 2 /2016

Prezydium Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie: terminu wprowadzenia do stosowania Programu System Rejestracji Szkół oraz zmiany zapisów w Regulaminie Ogólnym Zawodów w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie Regulaminu oraz Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych, obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 – Zasady współzawodnictwa sportowego, Dział VI zgłoszenia, Prezydium Zarządu LW SZS uchwala:

§ 1

Z dniem 30 stycznia 2017 r. wprowadza się do stosowania Program System Rejestracji Szkół jako jedyny obowiązujący tryb zgłaszania szkół do udziału w zawodach sportowych w systemie Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich szczeblach współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa lubelskiego w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2

Zobowiązuje się Zarządy Powiatowe Szkolny Związek Sportowy oraz Koordynatora zawodów Rejonu VI – Miasto Lublin do przekazania postanowień niniejszej uchwały wszystkim szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie powiatu objętego działalnością Powiatowego SZS oraz szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Miasta Lublin.

§ 3

Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszej uchwały, tracą moc wszystkie inne techniki i sposoby zgłaszania szkół do udziału w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządom Powiatowym Szkolny Związek Sportowy na terenie Województwa Lubelskiego oraz Koordynatorowi zawodów Rejonu VI – Miasto Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2017 roku.

Henryk Pidek
Wiceprezes Urzędujący LW SZS

Dodaj komentarz