Aktualności

Walny Zjazd Delegatów SZS w Parczewie wybrał nowe władze na kadencję 2020-2024

Powiatowy Walny Zjazd Delegatów Szkolny Związek Sportowy w Parczewie na posiedzeniu w dniu 28.09.2020 dokonał wyboru nowych władz na kadencję 2020-2024

Zarząd Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie

  1. Przewodniczący – Andrzej Hulajko
  2. Wiceprzewodniczący – Andrzej Kopiński
  3. Sekretarz – Adam Krzewski
  4. Skarbnik – Dariusz Dziuba
  5. Członek Zarządu – Marcin Włoszek
  6. Członek Zarządu – Tomasz Golecki
  7. Członek Zarządu – Daniel Korniluk

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący – Andrzej Turowski
  2. Za-przewodniczącego – Jarosław Surowiec
  3. Sekretarz – Bożena Wołos