Kontakt

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie
ul. Wojska Polskiego 1
21–200 Parczew
e-mail: szs@parczew.pl
https://www.facebook.com/SZSParczew

Rachunek bankowy – BS Parczew 42 8042 0006 0000 0417 2000 0010

Polisa
OC nr 1085693995
NNW nr 80132268359