Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylona zostaje dyrektywa 95/46/WE (dalej określane jako „RODO”).

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o przeczytanie – nie powinno to zająć wiele czasu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z naszego serwisu wyróżniamy takie kategorie danych osobowych jak np. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby
– takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Pliki cookies a dane osobowe
Pliki cookies, potocznie zwane „ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, smartfona. Pliki cookies mają wiele funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies można rozróżnić na te, które zawierają dane osobowe oraz pliki cookies, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

Kto przetwarza dane osobowe?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, 21–200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 1, wpisany do rejestru klubów i stowarzyszeń sportowych przy Staroście Parczewskim pod numerem 25, REGON: 030802006, NIP: 539–139–25–43. Administratorem danych osobowych mogą być również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi współpracujemy w szczególności w zakresie księgowości. Zawsze można skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: szs@parczew.pl
Chętnie pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się przetwarzanie?
RODO wskazuje możliwe podstawy prawne, w oparciu o które przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Jest to m. in. niezbędność wykonywania/przetwarzania do realizacji umowy, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w szczególności prowadzenie marketingu), a także wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Są to niezależne funkcjonujące podstawy prawne.

Dlaczego dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych. Uprzejmie informujemy, iż nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Jak większość firm, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Zaufanym Partnerom. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

Przez jaki okres dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje następujące prawo:
a. dostęp do danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. przenoszenia danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności za pomocą: poczty elektronicznej: szs@parczew.pl lub tradycyjnej 21–200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 1. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora, nie będą dłużej przetwarzane dla wskazanych celów, jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdy:
1) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją lub…
2) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść na powyższe sposoby/adresy. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw określonych powyżej, można uzyskać kontaktując się z administratorem.

Zgoda
Jeśli wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez administratora oraz Zaufanych Partnerów administratora, danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze stron oraz aplikacji internetowych administratora lub Zaufanych Partnerów administratora w celach marketingowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies i innych technologiach poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego (np. Twoim komputerze, laptopie, smartfonie) prosimy kliknąć „przejdź do serwisu”. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne w celu umożliwienia dopasowania naszych usług do Twoich preferencji. Jeśli nie chcemy wyrazić zgody prosimy o kliknięcie w „ustawienia zaawansowane” oraz dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień.

Parczew, maj 2018