Aktualności

Informacja

Drodzy Uczestnicy imprez,
w wyniku notorycznych zmian kalendarza

imprez ponad powiatowych wynikających z przyczyn od Nas niezależnych, by uniknąć nieporozumień, prosimy monitorować platformę System Rejestracji Szkół, stronę internetową Organizatora zdarzenia oraz media społecznościowe.
Nadmieniamy, iż w najbliższym okresie struktura Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie nie będzie Organizatorem wydarzeń pond powiatowych.
Wobec powyższego prosimy nie zgłaszać do nas roszczeń.