Igrzyska Młodzieży Szkolnej

K o m u n i k a t k o ń c o w y Powiatowe Mistrzostwa SZS w Parczewie Tenis stołowy drużynowo dziewcząt i chłopców – GIMNAZJADA 2014/2015

– hala Gimnazjum w Siemieniu

Zgłoszone drużyny:

Gimnazjum w Siemieniu

dziewczęta 

Olko Alicja, Żuk Aleksandra

chłopcy

Żuk Arkadiusz, Bodziak Krzysztof

Gimnazjum w Jabłoniu

dziewczęta 

Jabłoń I – Kamola Jonna, Łobejko Dominika

Jabłoń II – Duda Maria, Kaczan Martyna

chłopcy

Jabłoń I – Lipka Marcin, Świderski Wojciech

Jabłoń II –  Szypulski Karol, Szypulski Szymon

Publiczne Gimnazjum w Parczewie

dziewczęta 

Szafrańska Natalia, Bobruk Patrycja

chłopcy

Jastrzębski Szymon, Bonk Bartłomiej

Gimnazjum w Dębowej Kłodzie

chłopcy

Suchorab Tomasz, Majewski Kacper, rez. Szwaj Cezary

Gimnazjum w Podedwórzu

dziewczęta 

Klimczuk Magda, Bliźniuk Magda

chłopcy

Litwiniuk Hubert, Łojewski Szymon

Zespoły dziewcząt i chłopców, w wyniku losowania, zostały podzielone
na grupy, w grupach „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy – półfinał ( Im. gr. A z IIm. gr. B, oraz IIm. gr. A z Im. gr. B )
Zwycięzcy półfinałów – mecz o pierwsze miejsce, przegrani o miejsce trzecie.

Wyniki :

Dziewczęta

Wyniki gier w grupach:

            

Gr. A                                                                   Gr. B       

Siemień – Jabłoń II  3:1 Podedwórze – Parczew  3:1

Jabłoń I – Podedwórze 1:3

Parczew – G. Jabłoń I 3:1       

Gr. A Gr. B

I m – Siemień 2 pkt I m – Podedwórze 4 pkt

II m – Jabłoń II 0 pkt II m – Parczew 2 pkt

III m – Jabłoń I 0 pkt

Półfinały

Siemień – Parczew 2:3

Jabłoń II – Podedwórze 0:3

III miejsce

Siemień – Jabłoń II    3:0

Finał

Parczew – Podedwórze 1:3

Końcowa kolejność dziewcząt

Gimnazjum w Podedwórzu awans do Finału Rejonu Biała Podlaska – opiekun Szabat Bogusław – 5 pkt

Publiczne Gimnazjum w Parczewie
awans do Finału Rejonu Biała Podlaska
– op. Matysiewicz Ryszard – 4 pkt

Gimnazjum w Siemieniu – op. Główka Cezary – 3 pkt

Gimnazjum w Jabłoniu II – op. Zieńczuk Marzena – 2 pkt

Gimnazjum w Jabłoniu I – op. Zieńczuk Marzena

                            

Chłopcy

Wyniki gier grupowych:

Gr. A Gr. B

Siemień – Jabłoń II 3:0        Podedwórze – Dębowa Kłoda 3:1

Jabłoń I – Siemień 0:3 Parczew – Podedwórze 1:3

Jabłoń II – Jabłoń I  3:2 Dębowa Kłoda – Parczew 3:1

Gr. A Gr. B

I m – Siemień 4 pkt I m – Podedwórze 4 pkt

II m – Jabłoń II 2 pkt II m – Dębowa Kłoda 2 pkt

III m – Jabłoń I 0 pkt III m – Parczew 0 pkt

Półfinały

Siemień – Dębowa Kłoda 3:0

Jabłoń II – Podedwórze 1:3

III miejsce

Dębowa Kłoda – Jabłoń II 1:3

Finał

Siemień – Podedwórze    3:0

Końcowa kolejność chłopców

Gimnazjum w Siemieniu awans do Finału Rejonu Biała Podlaska

– opiekun Główka Cezary – 5 pkt

Gimnazjum w Podedwórzu awans do Finału Rejonu Biała Podlaska

– op. Szabat Bogusław – 4 pkt

Gimnazjum w Jabłoniu II – op. Jaroszkiewicz Tomasz – 3 pkt

Gimnazjum w Dębowej Kłodzie – op. Kopiński Andrzej – 2 pkt

5–6. Gimnazjum w Parczewie – op. Matysiewicz Ryszard – 1 pkt

Gimnazjum w Jabłoniu I – op. Jaroszkiewicz Tomasz

G R A T U L U J E M Y     N A J L E P S Z Y M  !!

Zespoły Gimnazjum w Milanowie i Sosnowicy z nieznanych powodów
nie przybył na imprezę.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie nagrodził okolicznościowymi pucharami drużyny z miejsc I–III (wśród dziewcząt
i chłopców)
. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Przed przystąpieniem do Finału SZS – Rejon Biała Podlaska
Borki, 14.01.2015 (środa) przypominamy o obowiązku posiadania imiennej listy zawodników podpisanej przez Dyrektora Szkoły, aktualnej legitymacji szkolnej i kserokopii wpłaty składki członkowskiej.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie dziękuje
Dyrekcji Gimnazjum w Siemieniu za udostępnienie hali sportowej
oraz
nauczycielowi WF Cezaremu Główce za przeprowadzenie Turnieju.