Piłka nożna chłopców GIM – 1/2 Finał Woj. strefa Północ – Parczew, 27.04.2017

K o m u n i k a t    k o ń c o w y
Piłka nożna chłopców – 1/2 Finał Wojewódzki GIMNAZJADA 2016/2017
boiska ORLIK_2012 przy PG i SP 1 w Parczewie, 27.04.2017