Galeria

Piłka nożna dziewcząt – Rejonowa GIMNAZJADA 2015/2016

1/2 Finał Wojewódzki – Rejon Biała Podlaska G I M N A Z J A D A  2015/2016
boisko ORLIK 2012 przy PG w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 26.04.2016