Aktualności

Siatkówka plażowa IMS i LIC 22/23

Z uwagi na to, iż jedna ze szkół (naszego powiatu) w poprzednio wyznaczonym terminie (26.05) będzie uczestniczyła w finale wojewódzkim

(w innej dyscyplinie) chcemy im umożliwić start. Dokonujemy ponownej zmiany terminu.

Aktualne miejsce i termin: boiska MOSiR w Parczewie, 29.05.2023