Aktualności

Szkolna drużynowa Liga LA – Powiatowe IMS 2017/2018 – zmiana terminu

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, informujemy, iż Szkolna drużynowa Liga LA – w ramach Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018 zostaje przełożona na 21.05.2018
Miejsce pozostaje bez zmian.

Ponad to, informujemy, iż Rejonowe i Wojewódzkie zawody Szkolna drużynowa Liga LA będą rozgrywane w formie indywidualnej. Startuje 3. najlepszych zawodników/zawodniczek z Rejonu w każdej konkurencji oraz dwie najlepsze sztafety. Zawody będą realizowane zgodnie z programem Ligi LA oprócz 
1000 m dziewcząt i 2000 m chłopców.

Dodaj komentarz