Aktualności

Tenis stołowy indywidualnie

Wzorem lat ubiegłych, szkoła zgłaszająca się do współzawodnictwa w dyscyplinie tenis stołowy indywidualnie kategoria: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej 23/24

może zapisać max. dwóch uczniów (2. dziewczynki i/lub 2. chłopców).

Termin i miejsce: bez zmian.