Trójbój LA – zmiana miejsca imprezy

Informujemy, iż Trójbój LA Powiatowe Igrzyska Dzieci 2021/22 odbędzie się na obiektach SP 1 w Parczewie, przy ul. 11 Listopada 90.

Termin pozostaje bez zmian.

Prosimy o naniesienie poprawki.